Zadzwoń
do nas
(22) 572 55 70
Obsługujemy obiekty mieszkaniowe
w całej Polsce.

Obsługa ekonomiczno - finansowa

Obsługa ekonomiczno-finansowa nieruchomości

Poniższą ofertę dedykujemy zarządom Wspólnot Mieszkaniowych zarządzających samodzielnie swoją nieruchomością, a także deweloperom, właścicielom indywidualnym nieruchomości oraz zarządcom nieruchomości, którzy chcieliby zlecić nam obsługę ekonomiczno-finansową.

W ramach oferty proponujemy nastęujące usługi:

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i ewentualnych korekt tych planów,
 • przygotowywanie naliczeń zaliczek na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • pomoc w uzyskaniu kredytów bankowych na prace remontowe dla nieruchomości oraz obsługa rachunków kredytowych,
 • terminowe przekazywanie informacji zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej o obowiązku uiszczania podatków i innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych (chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali),
 • przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie kwartalnych informacji o uzyskanych przychodach oraz o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w terminie do 15-go następnego miesiąca,
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych (z wyłączeniem spraw sądowych),
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali oraz podejmowanie działań windykacyjnych (z wyłączeniem spraw sądowych),
 • rozliczanie z właścicielami lokali zaliczek z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów zużycia mediów, kosztów prac remontowych i modernizacyjnych, w tym:
  rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i koszty prac remontowych i modernizacyjnych - raz w roku,
  rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na koszty zużycia mediów raz na pół roku lub raz w roku zgodnie z - przyjętym przez Wspólnotę Mieszkaniową w formie uchwały - regulaminem rozliczeń mediów,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,
 • przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji,
 • udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych przez 8 godz. tygodniowo oraz poprzez e-mail,
 • zapewnienie wglądu w rozliczenia za pośrednictwem internetu i „Strefy Klienta”, gwarantującej możliwość podglądu salda i innych informacji administracyjno-finansowych,
 • wykorzystanie potencjału lokalizacyjnego budynku – optymalizacja pożytków płynących z nieruchomości (mamy doświadczenie we współpracy z firmami zajmującymi się reklamą zewnętrzną, w tym nośnikami mało- i wielkoformatowymi).

 

Dodatkowe usługi:

 • uzupełnienie braków ewidencji księgowej,
 • weryfikacja posiadanej ewidencji księgowej, stwierdzanie braków i wykonywanie niezbędnych korekt, sporządzanie stosownych sprawozdań oraz korekt do urzędu skarbowego,
   Poniższą ofertę dedykujemy zarządom Wspólnot Mieszkaniowych zarządzających samodzielnie swoją nieruchomością, a także deweloperom, właścicielom indywidualnym nieruchomości oraz zarządcom nieruchomości, którzy chcieliby zlecić nam obsługę ekonomiczno-finansową.

W ramach oferty proponujemy nastęujące usługi:

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i ewentualnych korekt tych planów,
 • przygotowywanie naliczeń zaliczek na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • pomoc w uzyskaniu kredytów bankowych na prace remontowe dla nieruchomości oraz obsługa rachunków kredytowych,
 • terminowe przekazywanie informacji zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej o obowiązku uiszczania podatków i innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych (chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali),
 • przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie kwartalnych informacji o uzyskanych przychodach oraz o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w terminie do 15-go następnego miesiąca,
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych (z wyłączeniem spraw sądowych),
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali oraz podejmowanie działań windykacyjnych (z wyłączeniem spraw sądowych),
 • rozliczanie z właścicielami lokali zaliczek z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów zużycia mediów, kosztów prac remontowych i modernizacyjnych, w tym:
  rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i koszty prac remontowych i modernizacyjnych - raz w roku,
  rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na koszty zużycia mediów raz na pół roku lub raz w roku zgodnie z - przyjętym przez Wspólnotę Mieszkaniową w formie uchwały - regulaminem rozliczeń mediów,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,
 • przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji,
 • udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych przez 8 godz. tygodniowo oraz poprzez e-mail,
 • zapewnienie wglądu w rozliczenia za pośrednictwem internetu i „Strefy Klienta”, gwarantującej możliwość podglądu salda i innych informacji administracyjno-finansowych,
 • wykorzystanie potencjału lokalizacyjnego budynku – optymalizacja pożytków płynących z nieruchomości (mamy doświadczenie we współpracy z firmami zajmującymi się reklamą zewnętrzną, w tym nośnikami mało- i wielkoformatowymi).

 

Dodatkowe usługi:

 • uzupełnienie braków ewidencji księgowej,
 • weryfikacja posiadanej ewidencji księgowej, stwierdzanie braków i wykonywanie niezbędnych korekt, sporządzanie stosownych sprawozdań oraz korekt do urzędu skarbowego,

Strefa klienta

informacje o strefie >
Zapytaj o ofertę

Wspieramy

ElektroEko

Współpracujemy

Współpracujemy z REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. JANA PAWŁA II W SŁUPSKU

Kontakt z nami

Biuro Zarządu ZZN Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48,
02-146 Warszawa

(22) 572 55 70